Marka Kimliğimiz | Badıllı Oto

Marka KimliğimizMarka Kişiliğimiz: Atılgan, Mutlu, Etkin, Yetkin, Çalışkan, Dürüst

Atılganız zira; markamızın bu zorlu rekabet ortamında, hızlı yaşam temposuna değişikliğe ve gelişimine eşlik etmekteyiz.

Mutluyuz çünkü; başarmanın vermiş olduğu eğlenceyi ve paylaşmanın zevkini yaşamaktayız.

Etkiniz çünkü; markamıza ve değerlerimize sahip çıkarak, teslim edilen güveni sarsmadan yolumuza devam etmekteyiz.

Yetkiniz çünkü; günümüzde her şeyin çok hızlı gelişerek değişmesine adapte oluyoruz.

Çalışkanız çünkü; markamızı seviyor, işimizi seviyor ve kazancımızın bizi başarı ile taçlandırmasını istiyoruz.

Dürüstüz çünkü; verdiğimiz sözü yerine getirmenin değerine hiçbir zaman paha biçilemeyeceğinin bilincindeyiz.


Marka Kültürümüz:


Başarmak için takım ruhuna inanan, katılımcı bir yönetim anlayışıyla dayanışma ve sürekli işbirliği içinde olmak, Markamız ve beraberinde gelen değerleri, değerlerimizle harmanlayarak, her anlam da Premium marka olma isteği ve hedefi, kültürümüzün özünü oluşturmaktadır.